Home > Berichten > Vergunning dakkapel

Vergunning dakkapel

Vergunning dakkapel

Een dakkapel is een mooie toevoeging aan het huis. Naast extra licht, wordt er ook meer ruimte gecreëerd. Toch zijn er aan de bouw van een dakkapel meerdere regels verbonden. In sommige gevallen moet u zelfs een vergunning aanvragen

Geen vergunning

Een zogenaamde omgevingsvergunning bepaalt of u zomaar een dakkapel op het dak mag plaatsen. Voldoet uw plan aan de volgende eisen, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en kunt u gelijk contact met ons opnemen.

• De dakkapel wordt op de achter- of zijkant van het dak gebouwd. Voorwaarde hieraan is wel dat het zijdak niet aan de weg mag grenzen
• De dakkapel heeft een plat dak
• De dakkapel is niet hoger dan 1,75 meter. Dit moet gemeten zijn vanaf het laagste punt van de kapel.
• De dakkapel moet tussen de 0,5 en 1 meter boven het laagste punt van het dak worden gebouwd.
• Tussen de top van het dak en de dakkapel moet in ieder geval 0,5 meter zitten
• Hetzelfde geldt voor de zijkanten van het dak
• De dakkapel mag niet op tijdelijke woningen gebouwd worden.

Mag u overgaan tot bouw, dan moet u alsnog rekening houden met een aantal punten. Zo is er in de welstandsnota opgenomen dat dakkapellen niet in elke vorm of kleur mogen. De fantasie de vrije loop laten mag dus meestal niet. Ook moet er rekening gehouden worden met het bouwbesluit. Daarin staat aan welke eisen een dakkapel moet voldoen. De buren mag u ook niet vergeten, deze moeten uw bouwplannen eerst goedkeuren. Kortom, een hoop om rekening mee te houden.

Vergunning

Voldoet u niet aan de gestelde eisen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen bij de gemeente. Als blijkt dat er stukken ontbreken, dan zal de gemeente dat laten weten. Binnen acht weken weet u of een dakkapel geplaatst mag worden.

« Terug naar pagina overzicht